Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Slajdy Podróżnicze w BukuJuż po raz dwunasty zapraszamy na Podróżnicze Slajdy w Buku. Zobaczymy dwa pokazy slajdów prezentowane podczas 14 edycji Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra w Warszawie.
Najpierw w trakcie podróży dookoła świata dotrzemy jachtem do Australii więcej...
Festiwal Slajdów Podróżniczych - Terra Festi­wal Slaj­dów Po­dróż­ni­czych - Terra ma cha­ra­kter do­ro­czne­go prze­glądu pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nych po­ka­zów slaj­dów.
Od­by­wa się w pier­wszy week­end gru­dnia. Pier­wsza edy­cja Fe­sti­wa­lu mia­ła miej­sce w gru­dniu 2001 r. więcej...
Wyprawa - trekking, przyroda, zwiedzanie

Indie - SIKKIM - U STÓP KANGCZENDZONGI

18 kwietnia - 3 maja 2015. 16 dni.
Północno-wschodni skrawek Indii, nad którym góruje trzecia góra Ziemi - mityczna Kangczendzonga - od dawna przyciąga himalaistów, jest magnesem dla Program wyprawy...
 Cena: 6950 zł + 250 USD
Wyprawa - trekking, zwiedzanie

Nepal - U PODNÓŻA ANNAPURNY I W KRAINIE SZERPÓW POD EVERESTEM

7 marca - 29 marca 2015. 23 dni.
Panoramy masywu Annapurny i rejonu Everestu na jednej wyprawie!!! Powędrujemy przez wzgórza u stóp Annapurny, aby podziwiać górskie panoramy. Trekking Program wyprawy...
 Cena: 7850 zł + 850 USD
Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
Pomoc dla Asi ZakolskiejW 2008r. Joanna Zakolska po pro­stu wyje­chała wraz z mężem "po­dróż ma­rzeń" w Hima­laje.
Jest spa­ra­li­żo­wa­na, ko­mu­ni­ku­je się po­przez ru­chy oczy­ma. To sku­tek cho­ro­by wyso­ko­ścio­wej i cię­żkie­go uda­ru i obrzę­ku mózgu. Cudem przeżyła poważną więcej...
13 marca 2015, piątek, godz. 18.00.
Pokaz slajdów

OD ŚNIEGÓW KILIMANDŻARO DO PLAŻ ZANZIBARU

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Miedzichowo - Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie
ul. Poznańska 16
14 marca 2015, sobota, godz. 18.00.
Pokaz slajdów

KASZMIR - W POSZUKIWANIU HIMALAJSKIEGO RAJU

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Buk - Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk
Pl. St. Reszki 29
w ramach XII Slajdów w Buku
Pokazy slajdówPlo­nem na­szych pod­ró­ży są pro­fes­jo­na­lne po­ka­zy slaj­dów - opo­wie­ści i­lus­tro­wa­ne zdję­cia­mi.
Ich pre­zen­ta­cją zaj­mu­je­my się od 22 lat. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­je­my do ja­ko­ści zdjęć i ko­men­ta­rza, slaj­dy u­zu­peł­nia­my mu­zy­ką et­nicz­ną. więcej...
Terra IncognitaDługie podróże po Azji w latach 1988-1993 i przywiezione z nich slajdy zainspirowały nas do założenia w 1994 r. Agencji Podróżniczej "Terra Incognita". więcej...
 
© Terra Incognita 1994-2015 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas