Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Slajdy Podróżnicze w BukuJuż po raz dwunasty zapraszamy na Podróżnicze Slajdy w Buku. Zobaczymy dwa pokazy slajdów prezentowane podczas 14 edycji Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra w Warszawie.
Najpierw w trakcie podróży dookoła świata dotrzemy jachtem do Australii więcej...
Festiwal Slajdów Podróżniczych - Terra Festi­wal Slaj­dów Po­dróż­ni­czych - Terra ma cha­ra­kter do­ro­czne­go prze­glądu pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nych po­ka­zów slaj­dów.
Od­by­wa się w pier­wszy week­end gru­dnia. Pier­wsza edy­cja Fe­sti­wa­lu mia­ła miej­sce w gru­dniu 2001 r. więcej...
Wyprawa - trekking, zwiedzanie

Indie - GÓRSKIE JEZIORA KASZMIRU

9 sierpnia - 23 sierpnia 2015. 15 dni.
Kaszmir - rozległą, pełną uroku dolinę w Himalajach nazywa się często Rajem na Ziemi. Piękne górskie krajobrazy, dogodny klimat, wspaniałe ogrody Program wyprawy...
 Cena: 5480 zł + 520 USD
Wyprawa - trekking, zwiedzanie

Indie - LADAKH - W KRAINIE ŚNIEŻNEJ PANTERY - MARKHA VALLEY

15 sierpnia - 30 sierpnia 2015. 16 dni.
Ladakh, czyli "Kraina wielu przełęczy" - to północny rejon indyjskich Himalajów położony w ich zachodniej części w okolicach górnego biegu Program wyprawy...
 Cena: 5350 zł + 350 USD
Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
Polecane linkiPole­camy linki osób, firm, in­sty­tu­cji i in­nych miejsc w In­ter­ne­cie. Z wie­lo­ma z nich współ­pra­cu­je­my na róż­nych pła­szczyz­nach na­szej dzia­łal­ności. Inne są dla nas cen­nym źród­łem in­for­ma­cji. Wszy­stkie uwa­żamy za god­ne po­le­ce­nia. więcej...
24 września 2015, czwartek, godz. 18.00.
Pokaz slajdów

KASZMIR - W POSZUKIWANIU HIMALAJSKIEGO RAJU

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Nowy Tomyśl - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
ul Witosa 8
w ramach spotkań Klubu Miłośników Podróży Przez kontynenty.
24 listopada 2015, wtorek, godz. 19.00.
Pokaz slajdów

NEPAL - PODNIEBNA KRAINA HIMALAJÓW

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Warszawa - Muzeum Azji i Pacyfiku
ul. Solec 24
w ramach Slajdów In Mundo w Muzeum Azji i Pacyfiku
Pokazy slajdówPlo­nem na­szych pod­ró­ży są pro­fes­jo­na­lne po­ka­zy slaj­dów - opo­wie­ści i­lus­tro­wa­ne zdję­cia­mi.
Ich pre­zen­ta­cją zaj­mu­je­my się od 22 lat. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­je­my do ja­ko­ści zdjęć i ko­men­ta­rza, slaj­dy u­zu­peł­nia­my mu­zy­ką et­nicz­ną. więcej...
Terra IncognitaDługie podróże po Azji w latach 1988-1993 i przywiezione z nich slajdy zainspirowały nas do założenia w 1994 r. Agencji Podróżniczej "Terra Incognita". więcej...
 
© Terra Incognita 1994-2015 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas