Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Slajdy Podróżnicze w BukuJuż po raz dwunasty zapraszamy na Podróżnicze Slajdy w Buku. Zobaczymy dwa pokazy slajdów prezentowane podczas 14 edycji Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra w Warszawie.
Najpierw w trakcie podróży dookoła świata dotrzemy jachtem do Australii więcej...
Festiwal Slajdów Podróżniczych - Terra Festi­wal Slaj­dów Po­dróż­ni­czych - Terra ma cha­ra­kter do­ro­czne­go prze­glądu pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nych po­ka­zów slaj­dów.
Od­by­wa się w pier­wszy week­end gru­dnia. Pier­wsza edy­cja Fe­sti­wa­lu mia­ła miej­sce w gru­dniu 2001 r. więcej...
Wyprawa - trekking, zwiedzanie

Indie - GÓRSKIE JEZIORA KASZMIRU

9 sierpnia - 23 sierpnia 2015. 15 dni.
Kaszmir - rozległą, pełną uroku dolinę w Himalajach nazywa się często Rajem na Ziemi. Piękne górskie krajobrazy, dogodny klimat, wspaniałe ogrody Program wyprawy...
 Cena: 5480 zł + 520 USD
Wyprawa - trekking, zwiedzanie

Indie - LADAKH - W KRAINIE ŚNIEŻNEJ PANTERY - MARKHA VALLEY

15 sierpnia - 30 sierpnia 2015. 16 dni.
Ladakh, czyli "Kraina wielu przełęczy" - to północny rejon indyjskich Himalajów położony w ich zachodniej części w okolicach górnego biegu Program wyprawy...
 Cena: 5350 zł + 350 USD
Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
Notatki z podróżyZbiór pu­bli­ka­cji, któ­re po­wsta­ły pod wra­że­niem odwie­dza­nych przez nas miejsc. Uka­zały się one wcze­śniej w prasie. W tych kilku tekstach można znaleźć informacje o odwiedzanych przez nas miejscach. Opierając się na nich przy planowaniu własnej podróży warto zwrócić uwagę na kiedy datowany jest tekst. Świat zmienia się nie tylko więcej...
24 września 2015, czwartek, godz. 18.00.
Pokaz slajdów

KASZMIR - W POSZUKIWANIU HIMALAJSKIEGO RAJU

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Nowy Tomyśl - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
ul Witosa 8
w ramach spotkań Klubu Miłośników Podróży Przez kontynenty.
24 listopada 2015, wtorek, godz. 19.00.
Pokaz slajdów

NEPAL - PODNIEBNA KRAINA HIMALAJÓW

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Warszawa - Muzeum Azji i Pacyfiku
ul. Solec 24
w ramach Slajdów In Mundo w Muzeum Azji i Pacyfiku
Pokazy slajdówPlo­nem na­szych pod­ró­ży są pro­fes­jo­na­lne po­ka­zy slaj­dów - opo­wie­ści i­lus­tro­wa­ne zdję­cia­mi.
Ich pre­zen­ta­cją zaj­mu­je­my się od 22 lat. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­je­my do ja­ko­ści zdjęć i ko­men­ta­rza, slaj­dy u­zu­peł­nia­my mu­zy­ką et­nicz­ną. więcej...
Terra IncognitaDługie podróże po Azji w latach 1988-1993 i przywiezione z nich slajdy zainspirowały nas do założenia w 1994 r. Agencji Podróżniczej "Terra Incognita". więcej...
 
© Terra Incognita 1994-2015 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas