Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Slajdy Podróżnicze w BukuJuż po raz jedenasty zapraszamy na Podróżnicze Slajdy w Buku. Zobaczymy dwa pokazy slajdów prezentowane podczas 12 i 13 edycji Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra w Warszawie.
Najpierw wyruszymy z więcej...
Himalaje indyjskie - Przewodnik trekkingowyPier­wszy w języku pol­skim prze­wo­dnik po in­dyj­skich Hima­la­jach pre­zen­tu­je wybór naj­popu­larniej­szych tras tre­kkin­go­wych po tym bardzo zróż­ni­co­wa­nym krajo­bra­zo­wo i kul­tu­ro­wo rejonie.
Od ponad 20 lat wędrujemy po indyjskiej części Himalajów wciąż odkrywając nowe szlaki i chętnie wracając w znane już więcej...
Wyprawa - zwiedzanie, przyroda

Indie południowe - TAM GDZIE PIEPRZ ROŚNIE

17 stycznia - 1 lutego 2015. 16 dni.
Indie Południowe to niezwykła mieszanka kultur, krajobrazów, kolorów i zapachów. Imponujące kamienne świątynie pokryte misternymi rzeźbieniami, wspaniałe pałace władców i Program wyprawy...
 Cena: 4950 zł + 370 USD
Wyprawa - zwiedzanie - przyroda

Indie północne - INDYJSKA MOZAIKA

31 stycznia - 14 lutego 2015. 15 dni.
Pobyt w Indiach dostarcza mnóstwa rozmaitych wrażeń. Wspaniałe świątynie, pałace i forty przeplatają się z kolorowymi bazarami, scenkami ulicznymi, świętymi Program wyprawy...
 Cena: 4150 zł + 290 USD
Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
Pomoc dla Asi ZakolskiejW 2008r. Joanna Zakolska po pro­stu wyje­chała wraz z mężem "po­dróż ma­rzeń" w Hima­laje.
Jest spa­ra­li­żo­wa­na, ko­mu­ni­ku­je się po­przez ru­chy oczy­ma. To sku­tek cho­ro­by wyso­ko­ścio­wej i cię­żkie­go uda­ru i obrzę­ku mózgu. Cudem przeżyła poważną więcej...
6 listopada 2014, czwartek, godz. 18.00.
Pokaz slajdów

TURCJA WSCHODNIA - MIĘDZY ARARATEM A EUFRATEM

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Władysławowo - Urząd Miejski we Władysławowie
ul. Gen. J. Hallera 19
w ramach Stowarzyszenia Miłośników Sztuki
7 listopada 2014, piątek, godz. 18.00.
Pokaz slajdów

NEPAL - PODNIEBNA KRAINA HIMALAJÓW

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Władysławowo - Urząd Miejski we Władysławowie
ul. Gen. J. Hallera 19
w ramach Stowarzyszenia Miłośników Sztuki
Pokazy slajdówPlo­nem na­szych pod­ró­ży są pro­fes­jo­na­lne po­ka­zy slaj­dów - opo­wie­ści i­lus­tro­wa­ne zdję­cia­mi.
Ich pre­zen­ta­cją zaj­mu­je­my się od 22 lat. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­je­my do ja­ko­ści zdjęć i ko­men­ta­rza, slaj­dy u­zu­peł­nia­my mu­zy­ką et­nicz­ną. więcej...
Terra IncognitaDługie podróże po Azji w latach 1988-1993 i przywiezione z nich slajdy zainspirowały nas do założenia w 1994 r. Agencji Podróżniczej "Terra Incognita". więcej...
 
© Terra Incognita 1994-2014 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas