Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Slajdy Podróżnicze w BukuJuż po raz jedenasty zapraszamy na Podróżnicze Slajdy w Buku. Zobaczymy dwa pokazy slajdów prezentowane podczas 12 i 13 edycji Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra w Warszawie.
Najpierw wyruszymy z więcej...
Himalaje indyjskie - Przewodnik trekkingowyPier­wszy w języku pol­skim prze­wo­dnik po in­dyj­skich Hima­la­jach pre­zen­tu­je wybór naj­popu­larniej­szych tras tre­kkin­go­wych po tym bardzo zróż­ni­co­wa­nym krajo­bra­zo­wo i kul­tu­ro­wo rejonie.
Od ponad 20 lat wędrujemy po indyjskiej części Himalajów wciąż odkrywając nowe szlaki i chętnie wracając w znane już więcej...
Wyprawa - zwiedzanie, trekking

Nepal - LANGTANG I HELAMBU

1 listopada - 19 listopada 2014. 19 dni.
Dolina Langtangu - rejon Himalajów często niedoceniany przez turystów udających się na trekking do Nepalu, należy do grona najładniejszych himalajskich Program wyprawy...
 Cena: 6800 zł + 220 USD
Wyprawa - trekking, zwiedzanie

Nepal - MAGIA EVERESTU

3 listopada - 27 listopada 2014. 23 dni.
Trekking wiodący do podnóża Mount Everestu - najwyższej góry Ziemi przez Park Narodowy Sagarmatha oferuje wspaniałe widoki na ośnieżone szczyty Program wyprawy...
 Cena: 7950 zł + 420 USD
Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
El Mundo 2003W 2003 roku nasz po­kaz slaj­dów o Sybe­rii zdobył III nagrodę na między­na­ro­dow­ym fe­sti­wa­lu El Mundo w Juden­bur­gu w Austrii.
Festi­wal El Mundo odby­wa się co­ro­cznie od 1998 roku. Przy­zna­wane są na nim trzy miejsca za całokształt, oraz dwie nagrody w kategorii więcej...
25 września 2014, czwartek, godz. 18.00.
Pokaz slajdów

TURCJA WSCHODNIA - MIĘDZY ARARATEM A EUFRATEM

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Nowy Tomyśl - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
ul. Witosa 8
w ramach Klubu Miłośników Podróży "Przez Kontynety"
26 września 2014, piątek, godz. 18.00.
Pokaz slajdów

NAMASTE INDIA!

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Miedzichowo - Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie
ul. Poznańska 16
Pokazy slajdówPlo­nem na­szych pod­ró­ży są pro­fes­jo­na­lne po­ka­zy slaj­dów - opo­wie­ści i­lus­tro­wa­ne zdję­cia­mi.
Ich pre­zen­ta­cją zaj­mu­je­my się od 22 lat. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­je­my do ja­ko­ści zdjęć i ko­men­ta­rza, slaj­dy u­zu­peł­nia­my mu­zy­ką et­nicz­ną. więcej...
Terra IncognitaDługie podróże po Azji w latach 1988-1993 i przywiezione z nich slajdy zainspirowały nas do założenia w 1994 r. Agencji Podróżniczej "Terra Incognita". więcej...
 
© Terra Incognita 1994-2014 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas