Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Slajdy Podróżnicze w BukuJuż po raz jedenasty zapraszamy na Podróżnicze Slajdy w Buku. Zobaczymy dwa pokazy slajdów prezentowane podczas 12 i 13 edycji Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra w Warszawie.
Najpierw wyruszymy z więcej...
Himalaje indyjskie - Przewodnik trekkingowyPier­wszy w języku pol­skim prze­wo­dnik po in­dyj­skich Hima­la­jach pre­zen­tu­je wybór naj­popu­larniej­szych tras tre­kkin­go­wych po tym bardzo zróż­ni­co­wa­nym krajo­bra­zo­wo i kul­tu­ro­wo rejonie.
Od ponad 20 lat wędrujemy po indyjskiej części Himalajów wciąż odkrywając nowe szlaki i chętnie wracając w znane już więcej...
Wyprawa - trekking, zwiedzanie

Nepal - MAGIA EVERESTU

8 listopada - 30 listopada 2014. 23 dni.
Trekking wiodący do podnóża Mount Everestu - najwyższej góry Ziemi przez Park Narodowy Sagarmatha oferuje wspaniałe widoki na ośnieżone szczyty Program wyprawy...
 Cena: 7950 zł + 420 USD
Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
Notatki z podróżyZbiór pu­bli­ka­cji, któ­re po­wsta­ły pod wra­że­niem odwie­dza­nych przez nas miejsc. Uka­zały się one wcze­śniej w prasie. W tych kilku tekstach można znaleźć informacje o odwiedzanych przez nas miejscach. Opierając się na nich przy planowaniu własnej podróży warto zwrócić uwagę na kiedy datowany jest tekst. Świat zmienia się nie tylko więcej...
4 października 2014, sobota, godz. 19.15.
Pokaz slajdów

OD ŚNIEGÓW KILIMANDŻARO DO PLAŻ ZANZIBARU

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Wejherowo - Wejherowskie Centrum Kultury
Sobieskiego 255
w ramach 3 Festiwalu Przygody Wanoga
Zapraszamy za 3 dni
12 października 2014, niedziela, godz. 16.00.
Pokaz slajdów

TURCJA WSCHODNIA - MIĘDZY ARARATEM A EUFRATEM

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Zielonka - Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
ul. Łukasińskiego 1
w ramach Spotkań z Podróżą
Pokazy slajdówPlo­nem na­szych pod­ró­ży są pro­fes­jo­na­lne po­ka­zy slaj­dów - opo­wie­ści i­lus­tro­wa­ne zdję­cia­mi.
Ich pre­zen­ta­cją zaj­mu­je­my się od 22 lat. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­je­my do ja­ko­ści zdjęć i ko­men­ta­rza, slaj­dy u­zu­peł­nia­my mu­zy­ką et­nicz­ną. więcej...
Terra IncognitaDługie podróże po Azji w latach 1988-1993 i przywiezione z nich slajdy zainspirowały nas do założenia w 1994 r. Agencji Podróżniczej "Terra Incognita". więcej...
 
© Terra Incognita 1994-2014 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas