Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Slajdy Podróżnicze w BukuPo raz trzy­nas­ty za­pra­sza­my na Podróżnicze Slajdy w Buku. Zobaczymy dwa pokazy slajdów prezentowane podczas 14 i 15 edycji Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra w Warszawie. Najpierw dzięki Bożenie Jarzyńskiej i Marcinowi Dobasowi będziemy podziwiać wspaniałą więcej...
Festiwal Slajdów Podróżniczych - Terra Festi­wal Slaj­dów Po­dróż­ni­czych - Terra ma cha­ra­kter do­ro­czne­go prze­glądu pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nych po­ka­zów slaj­dów.
Od­by­wa się w pier­wszy week­end gru­dnia. Pier­wsza edy­cja Fe­sti­wa­lu mia­ła miej­sce w gru­dniu 2001 r. więcej...
Wyprawa - trekking, przyroda, zwiedzanie

Indie - SIKKIM - U STÓP KANGCZENDZONGI

23 kwietnia - 8 maja 2016. 16 dni.
Północno-wschodni skrawek Indii, nad którym góruje trzecia góra Ziemi - mityczna Kangczendzonga - od dawna przyciąga himalaistów, jest magnesem dla Program wyprawy...
 Cena: 5850 zł + 730 USD
Wyprawa - zwiedzanie

Iran - BŁĘKIT PERSKIEJ MOZAIKI

23 kwietnia - 8 maja 2016. 16 dni.
Iran to jedno z najstarszych państw świata. Do największego rozkwitu cywilizacji doszło tutaj za panowania dynastii Achemenidów. Z tego okresu Program wyprawy...
 Cena: 4190 zł + 790 EUR
Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
Album Wisła zachwyciła mnie prze­strze­nią, pia­szczy­sty­mi ła­cha­mi, ta­je­mni­czymi wy­spa­mi i łę­go­wy­mi la­sa­mi oraz bo­ga­ctwem pta­sie­go świa­ta. W kolejnych latach namiętnie fotografowałem Wisłę w różnych porach roku, starając się uchwycić jej duszę. Wisła dużo przeszła w swojej historii i więcej...
9 marca 2016, środa, godz. 18.00.
Pokaz slajdów

POWROTY W HIMALAJE - ZANSKAR

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Warszawa - Dom Kultury KADR
ul. Gotarda 16
w ramach spotkań Towarzystwa Eksploracyjnego
10 marca 2016, czwartek, godz. 19.00.
Pokaz slajdów

KASZMIR - W POSZUKIWANIU HIMALAJSKIEGO RAJU

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Warszawa - Kino Luna
ul.Marszałkowska 28
w ramach Slajdów In Mundo w Lunie
Pokazy slajdówPlo­nem na­szych pod­ró­ży są pro­fes­jo­na­lne po­ka­zy slaj­dów - opo­wie­ści i­lus­tro­wa­ne zdję­cia­mi.
Ich pre­zen­ta­cją zaj­mu­je­my się od 22 lat. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­je­my do ja­ko­ści zdjęć i ko­men­ta­rza, slaj­dy u­zu­peł­nia­my mu­zy­ką et­nicz­ną. więcej...
Terra IncognitaDługie podróże po Azji w latach 1988-1993 i przywiezione z nich slajdy zainspirowały nas do założenia w 1994 r. Agencji Podróżniczej "Terra Incognita". więcej...
 
© Terra Incognita 1994-2016 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas