Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Festiwal Slajdów Podróżniczych - Terra Festi­wal Slaj­dów Po­dróż­ni­czych - Terra ma cha­ra­kter do­ro­czne­go prze­glądu pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nych po­ka­zów slaj­dów.
Od­by­wa się w pier­wszy week­end gru­dnia. Pier­wsza edy­cja Fe­sti­wa­lu mia­ła miej­sce w gru­dniu 2001 r. więcej...
Wyprawa - zwiedzanie, przyroda

Indie południowe - TAM GDZIE PIEPRZ ROŚNIE

14 lutego - 1 marca 2015. 16 dni.
Indie Południowe to niezwykła mieszanka kultur, krajobrazów, kolorów i zapachów. Imponujące kamienne świątynie pokryte misternymi rzeźbieniami, wspaniałe pałace władców i Program wyprawy...
 Cena: 4950 zł + 370 USD
Wyprawa - zwiedzanie - przyroda

Indie północne - INDYJSKA MOZAIKA

31 stycznia - 14 lutego 2015. 15 dni.
Pobyt w Indiach dostarcza mnóstwa rozmaitych wrażeń. Wspaniałe świątynie, pałace i forty przeplatają się z kolorowymi bazarami, scenkami ulicznymi, świętymi Program wyprawy...
 Cena: 4150 zł + 290 USD
Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
El Mundo 2003W 2003 roku nasz po­kaz slaj­dów o Sybe­rii zdobył III nagrodę na między­na­ro­dow­ym fe­sti­wa­lu El Mundo w Juden­bur­gu w Austrii.
Festi­wal El Mundo odby­wa się co­ro­cznie od 1998 roku. Przy­zna­wane są na nim trzy miejsca za całokształt, oraz dwie nagrody w kategorii więcej...
13 stycznia 2015, wtorek, godz. 19.00.
Pokaz slajdów

BAJKAŁ, KAMCZATKA, WYSPY KURYLSKIE

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Warszawa - Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
ul Solec 24
w ramach Slajdów In Mundo w Muzeum Azji i Pacyfiku
11 marca 2015, środa, godz. 17.00.
Pokaz slajdów

TURCJA WSCHODNIA - MIĘDZY ARARATEM A EUFRATEM

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Wolsztyn - Wolsztyński Dom Kultury
ul. 5 Stycznia 20
Pokazy slajdówPlo­nem na­szych pod­ró­ży są pro­fes­jo­na­lne po­ka­zy slaj­dów - opo­wie­ści i­lus­tro­wa­ne zdję­cia­mi.
Ich pre­zen­ta­cją zaj­mu­je­my się od 22 lat. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­je­my do ja­ko­ści zdjęć i ko­men­ta­rza, slaj­dy u­zu­peł­nia­my mu­zy­ką et­nicz­ną. więcej...
Terra IncognitaDługie podróże po Azji w latach 1988-1993 i przywiezione z nich slajdy zainspirowały nas do założenia w 1994 r. Agencji Podróżniczej "Terra Incognita". więcej...
 
© Terra Incognita 1994-2014 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas