Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Slajdy Podróżnicze w BukuJuż po raz jedenasty zapraszamy na Podróżnicze Slajdy w Buku. Zobaczymy dwa pokazy slajdów prezentowane podczas 12 i 13 edycji Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra w Warszawie.
Najpierw wyruszymy z więcej...
Himalaje indyjskie - Przewodnik trekkingowyPier­wszy w języku pol­skim prze­wo­dnik po in­dyj­skich Hima­la­jach pre­zen­tu­je wybór naj­popu­larniej­szych tras tre­kkin­go­wych po tym bardzo zróż­ni­co­wa­nym krajo­bra­zo­wo i kul­tu­ro­wo rejonie.
Od ponad 20 lat wędrujemy po indyjskiej części Himalajów wciąż odkrywając nowe szlaki i chętnie wracając w znane już więcej...
Wyprawa - zwiedzanie, krajobrazy

Indie - OD PUSTYNNEGO LADAKHU DO ZIELONEGO KASZMIRU

13 września - 28 września 2014. 16 dni.
Dawniej karawany objuczone towarami wędrowały z Kaszmiru do Ladakhu przez 16 dni. Świat się skurczył i dzisiaj tyle czasu będzie Program wyprawy...
 Cena: 5850 zł + 500 USD
Wyprawa - zwiedzanie, trekking

Nepal - LANGTANG I HELAMBU

1 listopada - 19 listopada 2014. 19 dni.
Dolina Langtangu - rejon Himalajów często niedoceniany przez turystów udających się na trekking do Nepalu, należy do grona najładniejszych himalajskich Program wyprawy...
 Cena: 6800 zł + 220 USD
Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
Notatki z podróżyZbiór pu­bli­ka­cji, któ­re po­wsta­ły pod wra­że­niem odwie­dza­nych przez nas miejsc. Uka­zały się one wcze­śniej w prasie. W tych kilku tekstach można znaleźć informacje o odwiedzanych przez nas miejscach. Opierając się na nich przy planowaniu własnej podróży warto zwrócić uwagę na kiedy datowany jest tekst. Świat zmienia się nie tylko więcej...
26 września 2014, piątek, godz. 18.00.
Pokaz slajdów

NAMASTE INDIA!

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Miedzichowo - Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie
ul. Poznańska 16
27 września 2014, sobota, godz. 19.00.
Pokaz slajdów

OD ŚNIEGÓW KILIMANDŻARO DO PLAŻ ZANZIBARU

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
Gorzów Wlkp - kampus PWSZ w Gorzowie Wlkp
ul. Chopina 52 / 5
w ramach I Festiwalu Podróżniczego Multikulti
Pokazy slajdówPlo­nem na­szych pod­ró­ży są pro­fes­jo­na­lne po­ka­zy slaj­dów - opo­wie­ści i­lus­tro­wa­ne zdję­cia­mi.
Ich pre­zen­ta­cją zaj­mu­je­my się od 22 lat. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­je­my do ja­ko­ści zdjęć i ko­men­ta­rza, slaj­dy u­zu­peł­nia­my mu­zy­ką et­nicz­ną. więcej...
Terra IncognitaDługie podróże po Azji w latach 1988-1993 i przywiezione z nich slajdy zainspirowały nas do założenia w 1994 r. Agencji Podróżniczej "Terra Incognita". więcej...
 
© Terra Incognita 1994-2014 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas