25 lat na himalajskim szlaku

25 lat fotografowania i prezentowania Himalajów i ich mieszkańców świętowaliśmy cyklem pokazów slajdów – inaczej być nie mogło.
W październiku 2013 roku W Mu­ze­um Azji i Pa­cyfi­ku w War­sza­wie odbył się cykl pię­ciu po­ka­zów slaj­dów „25 lat na himalajskim szlaku” pod­su­mo­wu­ją­cy na­sze trwa­ją­ce od 1988 r. wę­drów­ki po Hi­ma­la­jach.

Motywem pierwszego wyjazdu w Himalaje była chęć zobaczenia najwyższych gór świata. Nie przypuszczaliśmy wtedy, że obok przełęczy i szczytów tak ważni będą dla nas mieszkający tam ludzie. Okazało się, że Himalaje są pełne ludzi, bezpośrednich, pogodnych duchem i gościnnych. Niepostrzeżenie wpadliśmy w pułapkę, którą są dla dociekliwego podróżnika Himalaje. Wędrowaliśmy po nich wielokrotnie balansując między chęcią powrotu do miejsc już odwiedzonych i ponownych spotkań z ludźmi a chęcią zobaczenia nowych himalajskich rejonów.

Zbierając materiały do pokazów slajdów i przygotowując nowe trasy trekkingowe odbyliśmy 25 prywatnych wypraw w różne rejony Himalajów. Od 1994 r. w ramach prowadzonej przez nas agencji podróżniczej Terra Incognita zorganizowaliśmy ponad 100 autorskich wypraw trekkingowych w Himalaje dla niewielkich grup (Indie, Nepal, Tybet, Pakistan), z których ponad 70 poprowadziliśmy osobiście jako przewodnicy trekkingowi.

Opracowaliśmy przewodnik trekkingowy „Himalaje indyjskie” (wyd. po polsku i po angielsku) oraz album „Himalaje – szlakiem karawan i pielgrzymów”, publikowaliśmy artykuły o tematyce himalajskiej w polskiej prasie.

Jesteśmy autorami wystaw fotograficznych „Indyjski Tybet – czas zaklęty w przestrzeni” (Muzeum Ziemi PAN w Warszawie) i „Mieszkańcy himalajskich dolin” (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – 2003 r., Muzeum Podróżników im. Tony Halika w Toruniu – 2004 r., Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 2004 r., Rybnickie Centrum Kultury w Rybniku – 2008 r.). Trudno policzyć ile zaprezentowaliśmy pokazów slajdów o tematyce himalajskiej w wielu miejscach Polski, zajmujemy się tym profesjonalnie od 24 lat (choć początki były trudne).

Komentowanie jest wyłączone.